Spalenie 1 tony przepracowanego oleju to emisja 10 kg trucizn

Spalanie oleju przepracowanego/odpadowego w piecach ,,dostosowanych” do tego rodzaju paliwa to nieprzemyślane i najgorsze rozwiązanie!

Ogrzewając w ten sposób, wykorzystując tzw. tanie paliwo myślisz, że otrzymasz darmowe ciepło. Nic bardziej mylnego! Ilość szkodliwych substancji wydzielanych w trakcie spalania wystarczy aby zaszkodzić mieszkańcom domu z uszkodzoną wentylacją.

Spalenie 1 tony przepracowanego oleju to emisja 10 kg trucizn.

Są to związki toksyczne i rakotwórcze: dioksyny, furany, zw. cynku, manganu, ołowiu, fosforu, siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Prawo mówi:

Postępowanie z olejami przepracowanymi na każdym etapie wymaga szczególnej staranności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. Dz.U. Z 2004 nr 192 poz.1968).

  • Kto spala oleje odpadowe bez stosownych zezwoleń, lub
  • Kto spala oleje odpadowe z odzyskiem energii w piecach lub urządzeniach nie posiadających aparatury pomiarowej do ciągłej rejestracji: temperatury gazów spalinowych, ich ciśnienia, czasu ich przebywania w komorze dopalającej, zawartości tlenu w gazach spalinowych i kontroli emisji, lub
  • Kto dokonuje spalania olejów odpadowych z odzyskiem energii bez zapłacenia należnego podatku akcyzowego, lub
  • Kto zalicza odpady olejowe do odpadów nie niebezpiecznych bez potwierdzenia tego wynikami badań laboratoryjnych

podlega karze aresztu, grzywny lub wstrzymania działalności.

Świadoma gospodarka odpadami zapewnia lepsze jutro!