W naszej ofercie posiadamy

Flotę samochodów do transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w tym samochodów typu:

Transport

Cysterny specjalistyczne ADR
(o pojemności 8m3, 10m3, 12m3, 15m3, 32m3)

Samochody z rampami samozaładowczymi

Samochody z zabudową hakową do przewozu kontenerów (8-37m)

Pojazdy specjalistyczne wyposażone w mobilne pompy

Transport Espadon- mamy zaplecze, odpowiedni sprzęt, jak również środki transportu niezbędne do wykonywania oferowanych usług w zakresie zbierania i transportu odpadów.
Udzielimy wszelkich informacji w siedzibie firmy, przez naszych przedstawicieli oraz telefonicznie.

Menu