olej przepracowany

Olej przepracowany oraz wszelkie smary są substancjami bardzo szkodliwymi dla środowiska, dlatego bezpieczny transport, odbiór oraz jego utylizacja jest bardzo istotna. Nasze usługi realizujemy według restrykcyjnych norm bezpieczeństwa i transportu. Specjalizujemy się w doprowadzeniu do utylizacji wszystkich rodzajów odpadów – począwszy od płynnych, poprzez półpłynne, aż do odpadów stałych. Chcesz zgłosić odbiór odpadów? Skontaktuj się z nami.

Olej przepracowany odbiór oleju przepracowanego
odbiór oleju przepracowanego, odbieramy olej przepracowany na terenie całej Polski. Olej zużyty oraz odbiór oleju zużytego. Zgłoś odbiór !

Odbiór oleju przepracowanego – nawiąż współpracę właśnie z nami! Naszym Klientom proponujemy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Prawidłowo przetworzone odpady posiadają wartości pozwalające produkować nowe surowce. Odpady niebezpieczne warto i trzeba bezpiecznie poddawać procesowi recyklingu – tak działa Espadon. Zastanawiałeś się kiedyś co dzieje się ze starym olejem? Tym który wymieniłeś w samochodzie. Jest to olej przepracowany, czyli odpad niebezpieczny. Jego niekontrolowane przedostanie się do środowiska, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Posiadasz stary, zużyty olej? Zgłoś to do nas! Poza odbiorem oleju przepracowanego oferujemy także odbiór innych substancji i produktów olejowych. Odbiór oleju przepracowanego potwierdzamy przede wszystkim Kartą Przekazania Odpadu, a w chwili odbioru przejmujemy całkowitą odpowiedzialność w zakresie postępowania z olej przepracowany. Naszą działalność prowadzimy od 2004 roku niezmiennie świadcząc usługi zgodne z ochroną środowiska, bo na naturze i dobru wspólnym zależy nam najbardziej.

Należy pamiętać, że każdy olej przepracowany mineralny i syntetyczny należy przechowywać w specjalnie w tym celu przystosowanych zbiornikach. Zbiorniki na olej przepracowany powinny być umieszczone na wypoziomowanej powierzchni. Co najmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych i ujęć wody pitnej. Nie wolno ich mieszać z innymi odpadami niebezpiecznymi. Pamiętajmy, że przedsiębiorca gospodarujący odpadami niebezpiecznymi ma obowiązek ich recyklingu.  Musi je również ewidencjonować oraz przekazywać jednostkom, wyspecjalizowanym w procesach utylizacyjnych. Dlatego zgłoś odbiór oleju zużytego profesjonalistom.

Menu