Spalenie 1 tony przepracowanego oleju to emisja 10 kg trucizn

Spalanie oleju przepracowanego/odpadowego w piecach ,,dostosowanych” do tego rodzaju paliwa to nieprzemyślane i najgorsze rozwiązanie!

Ogrzewając w ten sposób, wykorzystując tzw. tanie paliwo myślisz, że otrzymasz darmowe ciepło. Nic bardziej mylnego! Ilość szkodliwych substancji wydzielanych w trakcie spalania wystarczy aby zaszkodzić mieszkańcom domu z uszkodzoną wentylacją.

Spalenie 1 tony przepracowanego oleju to emisja 10 kg trucizn.

Są to związki toksyczne i rakotwórcze: dioksyny, furany, zw. cynku, manganu, ołowiu, fosforu, siarki, wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne.

Prawo mówi:

Postępowanie z olejami przepracowanymi na każdym etapie wymaga szczególnej staranności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. Dz.U. Z 2004 nr 192 poz.1968).

  • Kto spala oleje odpadowe bez stosownych zezwoleń, lub
  • Kto spala oleje odpadowe z odzyskiem energii w piecach lub urządzeniach nie posiadających aparatury pomiarowej do ciągłej rejestracji: temperatury gazów spalinowych, ich ciśnienia, czasu ich przebywania w komorze dopalającej, zawartości tlenu w gazach spalinowych i kontroli emisji, lub
  • Kto dokonuje spalania olejów odpadowych z odzyskiem energii bez zapłacenia należnego podatku akcyzowego, lub
  • Kto zalicza odpady olejowe do odpadów nie niebezpiecznych bez potwierdzenia tego wynikami badań laboratoryjnych

podlega karze aresztu, grzywny lub wstrzymania działalności.

Świadoma gospodarka odpadami zapewnia lepsze jutro!

Następny wpis
Olej przepracowany jak go przechowywać?
Menu