Skup oleju wielkopolskie

Skup oleju wielkopolskie, to właśnie skup oleju jest jednym z podstawowych obszarów działalności firmy. Dlatego skupujemy, transportujemy i usuwamy odpady zgodnie z wymogami polskiego prawa, jak i tego obowiązującego w Unii Europejskiej.

Świadczymy kompleksową obsługę dla firm na terenie całego kraju w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, do odzysku i unieszkodliwienia. Jesteśmy częścią Grupy Flukar.

Nasze usługi realizujemy według restrykcyjnych norm bezpieczeństwa transportu i nadanych pozwoleń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Skup oleju wielkopolskie, to działalność prowadzona wyłącznie przez wyspecjalizowane firmy. Wszelkie oleje oraz smary są substancjami bardzo szkodliwymi dla środowiska dlatego bezpieczny transport i utylizacja jest bardzo istotna.

Skup oleju wielkopolskie- co skupujemy? 

Skupujemy oleje przepracowane- nazywane również olejami zużytymi. Są to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do którego były pierwotnie przeznaczone. Oleje odpadowe, to w szczególności:

 • przekładniowe
 • smarowe
 • turbinowe
 • hydrauliczne
 • maszynowe
 • transformatorowe
 • grzewcze
 • sprężarkowe
 • a także zużyte oleje z silników spalinowych i inne

Jakie jest źródło powstawania olejów odpadowych? Są to między innymi:

 • rynek motoryzacyjny,
 • maszyny i urządzenia przemysłowe,
 • statki żeglugi morskiej i lądowej oraz nadbrzeży portowych (tzw. oleje zęzowe).

Działamy kompleksowo, wystawiamy karty odpadu.

Skup oleju wielkopolskie- transport

Posiadamy własną bazę transportową, jesteśmy w stanie odebrać praktycznie każdą ilość oleju. Zapewniamy profesjonalny transport na terenie całego kraju pojazdami spełniającymi wymogi ADR.

Nasz skup oleju obejmuje całą Polskę. Od lat z sukcesami współpracujemy w zakresie odbioru oleju oraz innych substancji i produktów olejowych z przedsiębiorcami.

Jak przechowywać olej przepracowany?

Zużyte oleje mineralne i syntetyczne należy przechowywać w specjalnie w tym celu przystosowanych zbiornikach. Zbiorniki na olej przepracowany powinny być umieszczone na wypoziomowanej powierzchni, co najmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych i ujęć wody pitnej. Nie wolno ich mieszać z innymi odpadami niebezpiecznymi. Pamiętajmy, że przedsiębiorca gospodarujący odpadami niebezpiecznymi ma obowiązek ich recyklingu i musi je ewidencjonować oraz przekazywać jednostkom, wyspecjalizowanym w procesach utylizacyjnych, dlatego zgłoś odbiór oleju zużytego profesjonalistom.

Każdy olej przepracowany oraz wszelkie smary są substancjami bardzo szkodliwymi dla środowiska, dlatego skup oleju, bezpieczny transport, odbiór oleju  oraz jego utylizacja jest bardzo istotna. Nasze usługi realizujemy według restrykcyjnych norm bezpieczeństwa transportu i nadanych pozwoleń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.

Klientów zainteresowanych nawiązaniem współpracy ze skup oleju wielkopolskie zachęcamy do kontaktu. Zapewniamy profesjonalną obsługę i korzystne ceny.

Menu