Skup oleju przepracowanego pomorskie

Skup oleju przepracowanego pomorskie- dlaczego nie wylewać i nie spalać?

Czy można spalać olej przepracowany?

Spalanie oleju przepracowanego jest niezgodne z prawem. To najgorsze z rozwiązań i bardzo groźne dla środowiska. Spalenie tony przepracowanego oleju powoduje emisje do atmosfery 10 kg trucizn. Olej ten stanowi odpad niebezpieczny i powinien być poddany utylizacji w specjalistycznych instalacjach.
Podczas spalania oleju przepracowanego do środowiska emitowane są rakotwórcze związki, na przykład benzo(a)piren, a także niebezpieczne związki metali. Oleje silnikowe zawierają także metale ciężkie: ołów, kadm, chrom, arsen, bar. Ponadto znajdziemy tam też związki cynku, manganu, fosforu siarki oraz chloropochodne. Co więcej spalane dostają się do naszych płuc i uszkadzają układ oddechowy i nerwowy.

Dlaczego nie wolno wylewać przepracowanego oleju silnikowego?

Zużyty olej to produkt o wysokiej szkodliwości dla środowiska, w rezultacie dla nas samych, dla zwierząt. Według polskich przepisów, przepracowany olej samochodowy zaliczany jest do odpadów niebezpiecznych. Te przede wszystkim wymagają szczególnej ostrożności i odpowiedniej procedury utylizacji. Szkodliwość ta wynika bezpośrednio z jego składu chemicznego- po pierwsze z pierwotnego (typowego dla nowych olejów), po drugie będącego już efektem zużycia (procesów, jakim jest poddawany w czasie eksploatacji).

Skup oleju przepracowanego pomorskie- zapraszamy do kontaktu, a udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Skup oleju przepracowanego dolnośląskie- czy wiesz, że…

 • Tylko 1 kg zużytego oleju silnikowego wystarczy do skażenia 5 mln litrów wody, sprawiając, że woda staje się całkowicie niezdatna do spożycia.
 • Za pozbycie się olejów przepracowanych i za ich odpowiednią utylizację odpowiadają właściciele zakładów przemysłowych. Mimo to, nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Każdy przedsiębiorca gospodarujący odpadami niebezpiecznymi ma obowiązek ich recyklingu i musi je ewidencjonować, a także przekazywać je jednostkom wyspecjalizowanym w procesach utylizacyjnych. Za niewłaściwe pozbycie się zużytych olejów grożą kary finansowe.
 • Zbiorniki ze zużytym olejem powinny być umieszczone na wypoziomowanej powierzchni, co najmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych i ujęć wody pitnej. Zbiorniki te muszą być specjalnie przystosowane. Oleju przepracowanego nie wolno mieszać z innymi odpadami niebezpiecznymi. Nie wolno również pod żadnym pozorem spalać oleju przepracowanego, tym bardziej zakazane jest palenie nim w piecu w celu ogrzewania.
 • Postępowanie z olejami przepracowanymi na każdym etapie wymaga szczególnej staranności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. Dz.U. Z 2004 nr 192 poz.1968).

Gdzie znajduje się skup oleju przepracowanego pomorskie?

Nasz skup oleju przepracowanego pomorskie przyjmuje zużyty olej na terenie całej Polski. Utylizacja oleju silnikowego przebiega zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, a co za tym idzie oleje odpadowe nie stanowią zagrożenia dla środowiska naturalnego.

Skupujemy olej przepracowany różnego rodzaju, a także różnego pochodzenia:

 • turbinowe,
 • silnikowe,
 • hydrauliczne,
 • maszynowe,
 • transformatorowe,
 • przekładniowe,
 • a także inne.

Chcesz zgłosić odbiór oleju, bezpiecznie go przetransportować lub potrzebujesz skup oleju przepracowanego pomorskie- skontaktuj się z nami.

Menu