Olej zużyty zachodniopomorskie

Olej zużyty zachodniopomorskie – odzyskujemy bezpieczeństwo i wartość z odpadów

Naszym Klientom proponujemy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Prawidłowo przetworzone odpady posiadają wartości pozwalające produkować nowe surowce. Odpady niebezpieczne warto i trzeba bezpiecznie poddawać procesowi recyklingu – tak działa Espadon. Olej zużyty jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Jego niekontrolowane przedostanie się do środowiska, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt.

Odbieramy olej zużyty zachodniopomorskie oraz na terenie całego kraju zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym

Olej zużyty – jak go przechowywać?

Zużyte oleje mineralne i syntetyczne należy przechowywać w specjalnie w tym celu przystosowanych zbiornikach. Po pierwsze, zbiorniki na olej przepracowany powinny być umieszczone na wypoziomowanej powierzchni. Najistotniejsze, że powinny się znajdować co najmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych i ujęć wody pitnej. Oleju zużytego nie wolno mieszać z innymi odpadami niebezpiecznymi. Pamiętajmy, że przedsiębiorca gospodarujący odpadami niebezpiecznymi ma obowiązek ich recyklingu. Przedsiębiorca również przede wszystkim musi je ewidencjonować oraz przekazywać jednostkom, wyspecjalizowanym w procesach utylizacyjnych. Bez wątpienia warto zlecić odbiór oleju zużytego profesjonalistom.

Czego nie wolno robić z olejem zużytym ?

Zużyty olej silnikowy często stanowi problem, z którym nie wiadomo, co zrobić. Jedno jest pewne – jest bardzo szkodliwy dla środowiska. Dlatego nie można wylewać go wprost na grunt. Wystarczy sobie wyobrazić, że 1 kg zużytego oleju silnikowego wystarczy do skażenia 5 mln litrów wody w taki sposób, aby ta całkowicie nie nadawała się do spożycia. Spalanie oleju zużytego jest niezgodne z prawem i bardzo groźne dla środowiska! Odbieramy olej zużyty zachodniopomorskie oraz na terenie całego kraju zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym.

Odbieramy olej zużyty zachodniopomorskie oraz na terenie całego kraju zapraszamy do kontaktu z naszym działem handlowym, który udzieli bezpłatnej wyceny na odbiór oleju przepracowanego.

Każdy przepracowany olej oraz wszelkie smary są substancjami bardzo szkodliwymi dla środowiska, dlatego bezpieczny transport i utylizacja jest bardzo istotna. Według obecnie obowiązującej w kraju ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. Nr. 62 poz. 628), „przez oleje odpadowe rozumie się wszystkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się do zastosowania do którego były pierwotnie przeznaczone. Są to zużyte oleje z silników spalinowych i oleje przekładniowe, a także oleje do turbin i oleje hydrauliczne.  Nasze usługi realizujemy według restrykcyjnych norm bezpieczeństwa, transportu, nadanych pozwoleń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w doprowadzeniu do utylizacji wszystkich rodzajów odpadów – począwszy od płynnych, poprzez półpłynne, aż do odpadów stałych. Chcesz zgłosić odbiór oleju przepracowanego? Skontaktuj się z nami.

Menu