Olej przepracowany jak go przechowywać?

jak przechowywać olej przepracowany

Olej przepracowany jak go przechowywać?

Olej przepracowany musi być przechowywany w taki sposób, aby nie przeniknął do gleby, atmosfery i wód gruntowych. Odpady, te ze względu na zagrożenie ekologiczne wymagają odpowiedniego zagospodarowania, nigdy ich nie wyrzucaj i nie zakopuj !

Dlaczego olej przepracowany jest niebezpieczny?

Olej przepracowany to zużyty olej silnikowy który jest klasyfikowany jako odpad niebezpieczny. Jego niekontrolowane przedostanie się do środowiska, stanowi bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt. Wystarczy zaledwie 1 kg oleju przepracowanego, aby 5 milionów litrów wody stało się niezdatnych do picia. Spalenie oleju powoduje emisje związków manganu, cynku, ołowiu, siarki, fosforu oraz chloropochodnych.

Zasady przechowywania olejów przepracowanych

Zużyte oleje mineralne i syntetyczne należy przechowywać w specjalnie w tym celu przystosowanych zbiornikach. Zbiorniki na olej przepracowany powinny być umieszczone na wypoziomowanej powierzchni. co najmniej 10 metrów od budynków mieszkalnych i ujęć wody pitnej. Nie wolno ich mieszać z innymi odpadami niebezpiecznymi. Pamiętajmy, że przedsiębiorca gospodarujący odpadami niebezpiecznymi ma obowiązek ich recyklingu i musi je ewidencjonować oraz przekazywać jednostkom, wyspecjalizowanym w procesach utylizacyjnych.

Każdy olej przepracowany oraz wszelkie smary są substancjami bardzo szkodliwymi dla środowiska, dlatego bezpieczny transport i utylizacja jest bardzo istotna. Nasze usługi realizujemy według restrykcyjnych norm bezpieczeństwa transportu i nadanych pozwoleń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w doprowadzeniu do utylizacji wszystkich rodzajów odpadów – począwszy od płynnych, poprzez półpłynne, aż do odpadów stałych. Chcesz zgłosić odbiór oleju przepracowanego? Skontaktuj się z nami.

 

Poprzedni wpis
Spalenie 1 tony przepracowanego oleju to emisja 10 kg trucizn
Następny wpis
Olej zużyty, odbiór oleju przepracowanego – porozmawiaj z Karoliną
Menu