Odbiór oleju przepracowanego lubuskie

Podstawową działalnością firmy Espadon jest skup olejów przepracowanych oraz innych odpadów ropopochodnych. Zużyty olej silnikowy stanowi ogromne zagrożenie dla całego środowiska, przede wszystkim dla ludzi oraz zwierząt. Jest niebezpieczny wówczas, gdy zostanie źle wykorzystany. Dlatego jego utylizację ściśle kontroluje prawo polskie i europejskie, a za nieprzestrzeganie rozporządzeń grozi areszt lub grzywna. Pomagamy przedsiębiorcom wytwarzającym powyższe odpady, więc jeśli jesteś Przedsiębiorcą z województwa lubuskiego koniecznie zapoznaj się z naszą ofertą na odbiór oleju przepracowanego lubuskie. W warsztatach samochodowych każdego dnia generuje się duże ilości zużytych olejów silnikowych i olejów przekładniowych. Dlatego jeśli prowadzisz warsztat samochodowy na terenie Dolnego Śląska skorzystaj z naszej oferty na odbiór oleju przepracowanego lubuskie. Współpracujemy z firmami z całej Polski, a także warto podkreślić, że jesteśmy częścią Grupy Flukar.

Jesteś zainteresowany ofertą na odbiór oleju przepracowanego lubuskie?

Patrycja Matuszak

odbiór oleju przepracowanego lubuskie

Skorzystaj z formularza kontaktowego lub zadzwoń do naszego handlowca, który doskonale zna ofertę na odbioru oleju przepracowanego w Twoim regionie. Skontaktuj się z nami, jeśli szukasz solidnego partnera biznesowego.

Jesteś z innego miasta? Sprawdź listę naszych handlowców

Odbiór oleju przepracowanego dolnośląskie

Dlaczego przepracowany olej jest odpadem niebezpiecznym?

Poza odbiorem oleju przepracowanego oferujemy także odbiór innych substancji i produktów olejowych. Odbiór oleju przepracowanego potwierdzamy przede wszystkim Kartą Przekazania Odpadu, a w chwili odbioru przejmujemy całkowitą odpowiedzialność w zakresie postępowania z odpadem. Naszą działalność prowadzimy od 2004 roku niezmiennie świadcząc usługi zgodne z ochroną środowiska, bo na naturze i dobru wspólnym zależy nam najbardziej. odbiór oleju przepracowanego oraz jego utylizacja jest bardzo istotna. Nasze usługi realizujemy według restrykcyjnych norm bezpieczeństwa transportu i nadanych pozwoleń z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa. Specjalizujemy się w doprowadzeniu do utylizacji wszystkich rodzajów odpadów – począwszy od płynnych, poprzez półpłynne, aż do odpadów stałych. Poznaj naszą ofertę na odbiór i utylizacja odpadów.

Zużyty olej silnikowy stanowi ogromne zagrożenie dla całego środowiska, przede wszystkim dla ludzi oraz zwierząt. Jest niebezpieczny wówczas, gdy zostanie źle wykorzystany. Dlatego jego utylizację ściśle kontroluje prawo polskie i europejskie, a za nieprzestrzeganie rozporządzeń grozi areszt lub grzywna. Warto wiedzieć, że spalenie 1 tony przepracowanego oleju to emisja, aż 10 kg trucizn. Są to związki toksyczne i rakotwórcze. Wybrane odpady pochodzące z przemysłu motoryzacyjnego wymagają utylizacji oraz przechowywania w szczególnych warunkach. Stąd powstała oferta na odbiór oleju przepracowanego dolnośląskie.

Warto wiedzieć, że spalenie 1 tony przepracowanego oleju to emisja, aż 10 kg trucizn. Są to związki toksyczne i rakotwórcze. Wybrane odpady pochodzące z przemysłu motoryzacyjnego wymagają utylizacji oraz przechowywania w szczególnych warunkach. Stąd powstała oferta na odbiór oleju przepracowanego dolnośląskie.

Warto wiedzieć, że prawo mówi:

Postępowanie z olejami przepracowanymi na każdym etapie wymaga szczególnej staranności i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa w tym zakresie (rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 04.08.2004 r. Dz.U. Z 2004 nr 192 poz.1968).

  • Kto spala olej przepracowany bez stosownych zezwoleń, lub
  • Kto spala oleje odpadowe z odzyskiem energii w piecach lub urządzeniach nie posiadających aparatury pomiarowej do ciągłej rejestracji: temperatury gazów spalinowych, ich ciśnienia, czasu ich przebywania w komorze dopalającej, zawartości tlenu w gazach spalinowych i kontroli emisji, lub
  • Kto dokonuje spalania olejów odpadowych z odzyskiem energii bez zapłacenia należnego podatku akcyzowego, lub
  • Kto zalicza odpady olejowe do odpadów nie niebezpiecznych bez potwierdzenia tego wynikami badań laboratoryjnychpodlega karze aresztu, grzywny lub wstrzymania działalności.

Świadoma gospodarka odpadami zapewnia lepsze jutro!

Menu