Olej przepracowany Szczecin

Odbieramy olej przepracowany oraz zajmujemy się odbiorem i utylizacją wszystkich bezpiecznych oraz niebezpiecznych odpadów. Świadczymy kompleksową obsługę dla firm na terenie całego kraju w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, do odzysku i unieszkodliwienia.

Menu