Poznajmy się

Zajmujemy się odbiorem i utylizacją wszystkich odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne.

Naszym Klientom oferujemy

Stały odbiór i transport
Własną flotę transportową
Pojemniki do segregacji odpadów
Czyszczenie instalacji przemysłowych
Bezpłatną wycenę usług
Badania odpadów ropopochodnych

Świadczymy kompleksową obsługę dla firm na terenie całego kraju w zakresie zagospodarowania odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, do odzysku i unieszkodliwienia. Jesteśmy częścią Grupy Flukar.

Ekspresowo

Kompleksowo

Odpowiedzialnie

Posiadamy flotę samochodów do transportu odpadów niebezpiecznych
i innych niż niebezpieczne

Warto Wiedzieć

Olej przepracowany jak go przechowywać?

Olej przepracowany jak go przechowywać? Olej przepracowany musi być przechowywany w taki sposób, aby nie przeniknął do gleby, atmosfery i wód gruntowych. Odpady, te ze względu na zagrożenie ekologiczne wymagają…
jak przechowywać olej przepracowany

Odzyskujemy bezpieczeństwo i wartość z odpadów

Naszym Klientom proponujemy rozwiązania zapewniające bezpieczeństwo na najwyższym poziomie. Prawidłowo przetworzone odpady posiadają wartości pozwalające produkować nowe surowce. Odpady niebezpieczne warto i trzeba bezpiecznie poddawać procesowi recyklingu – tak działa Espadon.

Zobacz więcej:

Olej przepracowany
Odbiór oleju przepracowanego
Olej zużyty
Odbiór oleju zużytego
Zgłoś odbiór oleju przepracowanego

Menu